Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Certifikace

Společnost je certifikována dle normy ISO 9001:2015. Zavedený systém řízení jakosti je soustavně udržován a pravidelně ověřován externí certifikační firmou LL-C (Certification) Czech Republic.

Systém řízení nás zavazuje k dodržování:


  • efektivního vyhodnocení jednotlivých procesů (měřitelných  ukazatelů stanovených vlastníky )
  • poskytnutí  nezbytných zdrojů pro udržování a neustálé zlepšování implementovaného systému jakosti
  • důraz na soustavné zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců
  • být v kontaktu s konečným uživatelem našich produktů a služeb
  • vyhodnocovat a analyzovat všechny neshody
  • pravidelně provádět interní i externí audity, interpretovat závěry k soustavnému zdokonalování řízení společnosti i samotného integrovaného systému řízení
  • posilovat značku Z-PRECIS rychlou reakcí na připomínky našich zákazníků, včetně systematického zlepšování a zdokonalování služeb

Vedoucí pracovníci mají osobní zodpovědnost za jakost výroby a uspokojování potřeb zákazníka, rozvoj a výsledky.