Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Tvrdé chromování

Charakteristika


Tvrdé chromování je důležitou povrchovou úpravou vybraných strojních součástí. Zvyšuje podstatně životnost dílců. Jakost povlaku je závislá na volbě správného technologického postupu.

Vlastnosti povlaku


  • vysoká tvrdost (odolnost proti mechanickému opotřebení)
  • nízký součinitel tření
  • malá smáčivost (výhodné pro lisování gumy, plastických hmot, skla, válců v polygrafickém průmyslu)
  • dobrá korozní odolnost

Tlouštka vrstvy


  • nejčastěji 10 – 30 µm
  • zvlaštní požadavky do 300 µm

Základní materiál


  • ocel, litina, ocelolitina, mosaz, část druhů nerezi

Použití


  • díly pro strojírenský, textilní, automobilový a letecký průmysl
  • formy pro gumárenský, plastikářský a sklářský průmysl
  • renovace dílů (měřidel, hřídelí apod.) s následným broušením