Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Fosfátování

Charakteristika


Vznik nerozpustných fosforečnanů v kombinaci s konzervačními prostředky zvyšuje korozní odolnost. Slouží jako samostatná povrchová úprava nebo předúprava pod nátěry nebo při tváření kovů.

Pasivování


Železných a neželezných kovů zvyšuje korozní odolnost, zejména před nátěry.

Chemické barvení kovů


Při procesech vznikají na povrchu nejčastěji kysličníky, sirníky aj., čímž lze dosáhnout dekorativního vzhledu či napodobení starého kovu (umělá patina). Nejrozšířenější je černění oceli, barvení mědi, mosazi a hliníku.