Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Svoz výrobků

vlastní dopravou

Certifikace

ISO 9001:2008

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, kvalita a životní prostředí


Udržování čistého a zdravého životního prostředí, snižování dopadů podnikatelských aktivit na životní prostředí a prevenci jeho znečišťování řadí vedení Z-PRECIS k prioritám.

K dosažení tohoto dlouhodobého cíle se společnost rozhodla zavést systém environmentálního managementu jako integrovanou součást řízení společnosti vedle již implementovaného systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2015.  Z-PRECIS disponuje novým moderním technologickým zařízením, které splňuje veškeré požadavky na ochranu životního prostředí a hygieny práce.

Společnost se připravuje na certifikaci dle normy ČSN EN ISO 14001 a chce být ve výrobě po procesní stránce plně v souladu s nejpřísnějšími ekologickými požadavky na ochranu životního prostředí. Z-PRECIS preferuje služby a výrobky příznivější k životnímu prostředí, pokud je to technicky a ekonomicky možné.